Regels

Regels bij Galaxy zijn belangrijk, want hierdoor kan jij, maar ook anderen het spel spelen zoals dat gewenst is!

  • Leeftijdsvereiste voor een burger rol: 12+
  • Een werkende microfoon van goede geluidskwaliteit is vereist.
  • Je personage moet een enigszins realistische naam hebben en mag TOS niet breken.
  • Als we echt merken dat heel de community onder acties lijdt wat 1 groep of meerdere groepen doen kunnen er ook stappen ondernomen worden zonder dat er een regel aan te pas komt.

Categorie 1

Standaard outfit

De outfit waarin je voor het eerst in de wereld/server komt. Deze moet vervangen worden door een outfit naar keuze, direct wanneer je de wereld/server joint. De outfit naar keuze mag niet glitchen!

Categorie 1

Microfoon

Het is in de stad verplicht om een microfoon te gebruiken, zodat je via daar kan praten met iedereen. /me is geen vervanging voor de voicechat.

Categorie 1

Spammen

Enorm veel berichten sturen in social media, naar hulpdiensten of via assisten is niet toegestaan.

Categorie 1

Staffzaak

Als een staff aangeeft in een staffzaak te zitten, laat je deze en omstanders met rust.

Categorie 1

Staff in de stad

Herken je een stafflid in de stad, mag je deze informatie niet gebruiken. Je behandeld de staff dan ook als normale burger. Wanneer je een stafflid nodig hebt, maak je een assist aan of sluit je aan in de wachtkamer.

Categorie 1

Portofoon

Het is verplicht om gebruik te maken van je portofoon wanneer je aan het werk bent

Categorie 1

Gebruik van radio in de auto

Gebruik je radio wijs. Het is niet toegestaan muziek te draaien die de regels schendt van dit wetboek/ het nederlands recht en/of de FiveM regels.

Categorie 1

Voertuigen

Het is alleen toegestaan om met een SUV over zandpaden te rijden.
Het is ten aller tijden verboden om met je voertuigen over gras, bergen en door water te rijden.

Categorie 1

Karakter breken (OOC)

Het uit je rol stappen terwijl je aan het roleplayen bent is niet toegestaan.
Ook termen gebruiken die buiten de server gebruikt worden is niet toegestaan (denk aan ‘’staff’’, ‘’assist’’ etc.). Wanneer je gebruik maakt van meerdere karakters is het niet toegestaan om info te gebruiken welke je hebt verkregen via een ander karakter.

Categorie 1

Objecten mass-spawnen

Het is niet toegestaan om objecten die je gebruikt voor je beroep (denk aan spijkermatten, tenten, hekjes etc.) in onrealistische aantallen te spawnen.

Categorie 1

Nederlandse taal

Het is verplicht om Nederlands te praten met elkaar. Dit om het toegankelijk te houden voor iedereen en verwarring te voorkomen.

Categorie 2

AFK-Kick omzeilen

Het is verboden om een AFK-Kick te omzeilen. Dit betekent dat je geen acties mag uitvoeren om een AFK-Kick te voorkomen wanneer je wegloopt bij je PC/ wat anders gaat doen dan in de stad spelen.

Categorie 2

RDM

Random Dead Match is niet toegestaan. Dit is het doden van een speler zonder geldige reden of goede roleplay scenario.

Categorie 2

VDM

Vehicle Dead Match is niet toegestaan. Dit is het doden van een speler zonder geldige reden of goede roleplay met een voertuig.

Categorie 2

Stemherkenning

Wanneer je iemand zijn personage herkent aan zijn stem is dit toegestaan wanneer je deze persoon in dit leven eerder bent tegengekomen. Ken je zijn/haar stem van buiten de stad, of uit een ander leven (new life rule) is het niet toegestaan een stem te herkennen.

Categorie 2

Demonstreren

Het samenkomen om als groep ongenoegen te uiten over de gang van zaken. Je mag natuurlijk demonstreren en je mening uiten. Echter dien je dit schriftelijk aan te dragen bij het management of hoger. Het is verboden om dit zonder toestemming/aanvraag te doen.

Categorie 2

Vluchten

Het is verboden om opnieuw te vluchten als een ambulancier je gereanimeerd heeft, doe je dit wel dan zal dit resulteren in een ban.

Categorie 2

Deelnemen aan criminele activiteiten

Het is niet toegestaan om buiten je beroep bij een overheidsinstantie deel te nemen aan criminele activiteiten. Denk hierbij aan deelnemen aan gangs, wapenbezit en overvallen.

Categorie 2

Hostages

Het is niet toegestaan om een vriend/ familielid etc. als hostages te houden. Deze moeten altijd ‘onbekend’ zijn, om oneerlijkheid te voorkomen.

Categorie 2

Een streamer tegenkomen

Wanneer je ingame een streamer tegenkomt dien je deze te behandelen als iedere andere speler in de server. Dit betekent; niet achtervolgen, je aan alle regels in dit wetboek houden, niet vragen om een handtekening of foto.

Categorie 2

RP met een streamer

Roleplayen met een streamer zal hetzelfde gaan als met een andere inwoner. Je doet je best ten allen tijde een goede RP neer te zetten.

Categorie 2

Deelnemen aan criminele activiteiten met een overheidsvoertuig

Het is niet toegestaan om je overheidsvoertuig te gebruiken voor illegale activiteiten.

Categorie 2

Baiting

Het uitlokken van een agent/ambulancier etc.
Denk aan; het blijven achtervolgen, het blijven bellen, uitschelden en/of uitdagen van etc. is verboden.

Categorie 2

Stemvervormers

Het is toegestaan een stemvervormer te gebruiken, wanneer dit bij je karakter past en realistisch is. Het is niet toegestaan om mensen aan te spreken op het gebruik van een stemvervormer wanneer deze realistisch wordt gebruikt. Dit zou vallen onder OOC.

Categorie 2

Fail RP

Het opzettelijk uitspelen van een roleplay scenario van zeer slechte/ondermaatste kwaliteit, het weigeren om mee te werken in een scenario, het (bewust verstoren van een scenario of ongepast reageren is verboden.

Categorie 3

Powergaming

Hij/zij die opzettelijk de roleplay zodanig speelt dat er een oneerlijke of onrealistische situatie ontstaat, of de roleplay van de andere partij zelf invult door een onrealistische drang is verboden. Monkey slapping valt hier dus ook onder.

Categorie 3

Meta gaming

Gebruik maken van andere middelen dan de server om met elkaar te communiceren (discord, whatsapp, etc.) en hierdoor een onneerlijk voordeel verkrijgen tegenover andere spelers is niet toegestaan.

Categorie 3

Ongepast taalgebruik

Het gebruiken van o.a familiegerelateerde zaken, ziektes, hedendaagse scheldwoorden, kleinerende termen etc. is niet toegestaan.
Respect is altijd regel 1.

Categorie 3

No value of life

Het niet waarderen van je leven is strafbaar. Hieronder kun je verstaan; het negeren van een getrokken wapen, het springen van een gebouw, lopen op de snelweg.

Categorie 3

New life rule negeren

Wanneer je sterft dien je het laatste scenario te vergeten. Je bent niet meer in staat wraak te nemen. Je begint met een nieuw leven maar behoudt wel je contacten, baan, geld, auto’s etc.

Categorie 3

Refunds

Het is niet toegestaan om buiten je ticket om naar een refund te vragen. Wij kunnen alleen refunds behandelen wanneer er meer dan genoeg bewijs is.

Categorie 3

Crossair

Gebruik van crossair is verboden

Categorie 3

Stelen van een overheidsvoertuig

Een overheidsvoertuig stelen mag niet

Categorie 3

Verhandelen/stelen overheidsitems/wapens

Het is niet toegestaan om objecten die je verkrijgt bij je overheidsbaan (denk aan repairkits etc.) te verhandelen aan inwoners. Ook het meenemen naar huis voor eigen gebruik is niet toegestaan.

Categorie 3

Impersonatie overheidsmedewerker

Het is niet toegestaan om jezelf te verkleden als overheidsmedewerker of aan te geven dat je een overheidsmedewerker bent.

Categorie 3

Stream snipen

Het is verboden om via de stream van de streamer aan zijn/haar locatie te komen. Ook is het verboden om misbruik te maken van de locatie van de streamer (schieten/lastig vallen/VDM’en/RDM’en)

Categorie 4

Omzeiling van gestelde consequenties

Het is absoluut verboden om een ban/warn of andere straf te omzeilen. Doe je dit wel resulteert dit direct in een langere ban.

Categorie 4

Exploits

Het verkrijgen van voordeel door het misbruiken van bijvoorbeeld bugs.

Categorie 4

Seksistisch gedrag

Respect is groot in deze stad, daarom ook geen seksistische opmerkingen maken en vooral niet naar de vrouwen. Hier staat een grote straf op.

Categorie 5

Hacken

Het verkrijgen van voordeel door middel van een mod menu, auto clicker of andere technische tool.

Categorie 5

Reclame andere steden

Het is streng verboden om reclame te maken, op wat voor wijze dan ook, voor een andere stad

Categorie 5

In-game voorwerpen verkopen

Het is voor iedereen verboden om in-game voorwerpen te verkopen voor geld buiten fivem om. In-game voorwerpen dienen alleen gekocht te mogen worden voor geld buiten het spel om via de officiële Galaxy webshop.

Bancategorieën

Merk op dat dit slechts basislijnen zijn, elke situatie is anders en zal worden behandeld op hoe de scenario zich heeft afgespeelt.
Categorie 1 – warn, 5 warns geeft een ban van 8 uur
Categorie 2 – 8 uur ban –> 1 dag ban –> 3 dagen ban
Categorie 3 – 1 dag ban –> 3 dagen ban –> 1 week ban
Categorie 4 – 1 week ban –> 2 weken ban –> 1 maand ban
Categorie 5 – Perm

Permanente verbanningen hebben geen mogelijkheid tot een unban verzoek.